6 lutego 2017

Faktury VAT

Aby otrzymać fakturę:
1. dokonaj płatności on-line na konto Organizatora.
2. po dokonaniu płatności przez internet zgodnie z Regukaminem napisz e-mail na adres pawel@maratonmtb.pl podając imię i nazwisko zawodnika oraz dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (nazwę firmy/klubu, dokładny adres, NIP)

W przypadku płatności na w dniu zawodów w Biurze płacąc zgłoś potrzebę uzyskania faktury VAT. Następnie pozostaw wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia osobie przyjmującej wpłatę.
Fakturę otrzymasz pocztą.

Start Maratonu

w

Piwnicznej o godz. 10/00!